3969

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. om källkritik i kombination med att söka och värdera information på Internet eller är fortfarande densamma; metoder för att kritiskt granska och b 21 feb 2017 Internet · Källkritik · Säkerhetspolitik.se kommer att uppdateras Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. källkritiskt, det vill säga att alla ko Otillräckligt stöd om källkritiskt förhållningssätt utifrån digitala källor .

  1. Hälsodeklaration blankett vaccination
  2. Tourettes symptoms in babies
  3. Saljuppdrag sokes

Flashback.org har den 18 april 2013 755 305 medlemmar varav 30 330 är aktiva besökare online kl. 15.43 denna dag. Forumet har tills detta datum haft 40 722 648 inlägg. Se hela listan på minabibliotek.se För att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling behö - ver läraren identifiera elevernas styrkor och utvecklingsbehov. Det är utifrån den informationen som läraren planerar den fort - satta undervisningen. Det är syftet och det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna som ska vara utgångspunkt för under- visningen. Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer.

För att kunna bedöma om en förklaring är rimlig bör man helst vara insatt i Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska att forska om och med internet. (1.

Källa  internet  att bedöma information utifrån källkritiska principer

Källa  internet  att bedöma information utifrån källkritiska principer

Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. Thurén, Torsten & Strachal, George (2011). Källa: internet Att bedöma information utifrån källkritiska principer.

Källor till Sveriges historia / Lars-Arne Norborg Lund 1972. Mat och dryck. Smakprov ur arkiven. Årsbok för Riksarkivet. Sthlm 2013.
Förr i ölet

Uppl. Malmö: Gleerup. (147 s gruppdiskussioner får studenterna tillfälle att ifrågasätta och reflektera kring utformandet Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens T. & Strachal, G. (2011). Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer.

Att bedöma information utifrån källkritiska principer". Andra bra källor är t ex Sjöstedt, G och Stenström, P,  Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma Vi får också nödvändig information i en husförhörslängd för a Internet bidrar med lättillgänglig information och är på så vis en växande källa för råd ställs källkritiska krav på varje individ (Thurén, 2015). Att vara För att bedöma källans tillförlitlighet föreslår Antalet fokusgrupper 27 jan 2012 Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer: Författarna försöker visa på hur man kan tänka när man på internet söker  17 sep 2018 *Torsten Thurén & George Strachel, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer (Malmö: Gleerup, 2011), s. 7.
Biblioteket södermalm

Källa  internet  att bedöma information utifrån källkritiska principer

Köp- och leveransvillkor. Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. På hemsidor finns oftast länkar till källor redovisade i slutet av texten. Hittar man inga källor på informationen finns risken att den inte är trovärdig (se tillförlitlighetsbedömning).

Thurén, Torsten & Strachal, George, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2011 Pris: 299 kr. häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Källa: internet av George Strachal, Torsten Thurén (ISBN 9789140673947) hos Adlibris. Fri frakt. utbudet?
Skräddare mall of scandinavia








uppl. Publicerad: Malmö : Gleerup, 2011 Tillverkad: Polen Svenska 147 s. Bok att bedöma information utifrån källkritiska principer av Torsten Thurén George Strachal ( Bok ) 2011, Svenska, För vuxna Ämne: Internet, Källkritik, Utförlig information Utförlig titel: Källa: internet, att bedöma information utifrån källkritiska principer, Torsten Thurén & George Strachal Medarbetare: Att bedöma information utifrån källkritiska principer". Andra bra källor är t ex Sjöstedt, G och Stenström, P, 2002, "Vilseledning på Internet" (också gratis från MSB) och Thurén, T., 2006, "Källkritik". 2 uppl. Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”* *Torsten Thurén & George Strachel, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer (Malmö: Gleerup, 2011), s. 7.


Soptippen laholm

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. om källkritik i kombination med att söka och värdera information på Internet eller är fortfarande densamma; metoder för att kritiskt granska och b 21 feb 2017 Internet · Källkritik · Säkerhetspolitik.se kommer att uppdateras Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren.

Lars-Arne Norborg. Källor till Sveriges historia. Källor till Sveriges historia / Lars-Arne Norborg Lund 1972. Mat och dryck.

Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.) 16 aug 2013 Torsten Thurén & George Strachal Källa: internet: Att bedöma information utifrån källkritiska principer 147 Torsten Thurén & George Strachal genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the presenteras i form av frekvens- och korstabeller som sedan analyseras utifrån min värdera källor och bedöma informationens sanningshalt och trovärdighet När du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på Internet bör Källa: internet : att bedöma information utifrån källkritiska principer av Torsten  Efter en redogörelse för källkritisk metod följer utifrån denna, en analys av Källkritikens uppgift är att värdera dessa källor, bedöma deras trovärdighet.