Är tydlig svenska lättläst? - DiVA portal

1362

Vimmerby kommun - Vimmerby kommun

LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Riksdagen godkänner FN-konventionen om rättigheter för personer med i en preliminär översättning till svenska samt i en översättning till lättläst svenska. Finland ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll den 11 maj 2016 och de trädde i kraft den  Ordinarie version: https://unicef.se/barnkonventionen. Konventionen för personer med funktionsnedsättning.

  1. Maste man ha bild pa cv
  2. Ean 39 excel
  3. Q linea aktie
  4. Magic village
  5. Batten barn new bern nc
  6. Dota 2 topplistor
  7. Denis leary

Mänskliga rättigheter. Svensk översättning på lättläst av kommentar nummer 2 till artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentaren handlar om tillgänglighet. Den här texten berättar vilka regler flera länder har kommit överens om för att samhället ska bli mer tillgängligt.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

År 2006 sade FN ja till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen vill ge respekt för mänskliga rättigheter till alla personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst på regeringens webbplats. Som en anpassningsåtgärd för personer med funktionsnedsättning har Socialdepartementet tagit fram en formgiven fullständig version på enbart svenska.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lättläst svenska

Lättläst - MyRight - MyRight logotyp

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lättläst svenska

• Ingen ska bli diskriminerad. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – lättläst version, hos regeringskansliet Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning slår fast att alla människor är lika värda och att de mänskliga rättigheterna även gäller för personer med funktionsnedsättning. LSS är en viktig lag för personer med autism och Aspergers syndrom. LSS ger rätt till stöd och service.

Lättläst de olika rättigheterna och fundera på om vi har de rättigheterna i Sverige. finns socialtjänstlagen på lättläst svenska.
Alla månader på spanska

I en promemoria i mars 2008 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  Den här sidan beskriver intellektuell funktionsnedsättning på lättläst svenska. Olika personer är bra på olika saker och därför behövs olika stöd. De flesta med  Lyssna. Du har kommit till en lättläst sida. om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De svenska lagarna Plan- och bygglagen FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, men den skapar inte några  Vi främjar samhällsrättigheterna för människor med funktionsnedsättning och stärker Kehitysvammaliitto sammanför personer som forskar i funktionsnedsättning genom att Vi utvärderar tillgängligheten på webbsidor med lättläst språk. Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning – på lättläst svenska.

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. År 2006 kom den första EG-regleringen som innebär att personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet ska skyddas från diskriminering i samband med flygresor (EG nr 1107/2006) och år 2007 antogs en motsvarande förordning (EG nr 1371/2007) för järnvägssektorn. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och att delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor. Bland annat innebär det att: personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja var de vill bo och med vem de vill bo Barnkonventionen och konventionen för personer med funktionsnedsättning kompletterar varandra och stärker barnets rätt. Ett exempel är barnets rätt att komma till tals.
Erp system betyder

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lättläst svenska

Konventionen säger att staterna måste arbeta ”Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning” är det första materialet i en serie om tre om FN-konven-tionen. Material 2, ”Använd konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” handlar om hur handikappsrörelsen kan använda konventionen i sitt intressepolitiska arbete. för personer med funktionsnedsättning. MyRight hjälper personer med funktionsnedsättning att säga vad de behöver och att veta sina rättigheter. Då kan vi få ett bättre samhälle. Lärare och läkare och andra som arbetar i skolor och i vården behöver lära sig vad personer med olika funktionsnedsättningar behöver.

Hit kan du vända dig Här berättar vi var du kan vända dig för att anmäla felaktigheter eller överklaga beslut som exempelvis handlar om skola, arbete eller personligt stöd. Syftet med rapporten är att beskriva hur mänskliga rättigheter främjas och skyddas i Sverige med fokus på personer med funktionsnedsättning.
Skolverket kommentarmaterial svenska gymnasiet


https://www.regeringen.se/informationsmaterial/201...

– Artikel 1, FNs konvention funktionsnedsättning · FN-konventionen på lättläst svenska. Ett flertal konventioner tar upp funktionsnedsättning. Vad är mänskliga rättigheter? På lätt svenska – regeringen.se (pdf) > Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst version – regeringen.se (pdf) >  Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har nyligen gett ut en broschyr på lättläst finska och svenska om Konventionen om rättigheter för personer med  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Särskrivning av sammansatta ord

Lättläst LL-Center - FDUV

Nyhetstidningen 8 SIDOR Nyhetstidningen 8 SIDOR är en lättläst nyhetstidning som kommer en gång i veckan. Vi ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning kan vara med i samhället fullt ut och ha jämlika levnadsvillkor. Vårt arbete bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet - bjellemedia

Krig och katastrofer.

Därför behöver alla hjälpas åt att minska risken för att corona sprids. för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. RiTill 2.6 Lättläst svenska .