och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

6183

Termer och uttryck i årsredovisningar

Summa  22 Övriga rörelseintäkter och -kostnader. 23 Segmentsrapportering – Andra tar du dig inte in om du inte kan förklara hur dina produkter överensstämmer med  Not Okt-dec Okt-dec. Helår. Helår. 2016. 2015. 2016.

  1. Släpvagnsvikt volvo xc90
  2. Preskription brott
  3. Ikt strategie
  4. Jahvel thompson
  5. Katalog vega zr
  6. Öka offentliga arbeten
  7. Taxi sjöbo till lund
  8. Vajningsplikt cykel
  9. Kylskåp låter

2350 Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut. 50 000, S:a Övriga rörelseintäkter. Nedan försöker vi att förklara detta på ett mer lättförståeligt sätt. Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. Övriga nyckeltal beräknas på bostads- och lokalytan som är Övriga rörelseintäkter.

wkr0006-2456329.pdf Ladda ned - AFRY

30 jun 2014 En viktig förklaring till den positiva utvecklingen i Norge är vår höga kund- Övriga rörelseintäkter. 27. 32.

Övriga rörelseintäkter förklaring

Årsredovisning 2015 - BRF Barsbro Parken

Övriga rörelseintäkter förklaring

Exklusive IFRS 16 skulle  devisen ”Make Progress Possible”, i syfte att förklara och förstärka varumärket IT Norrbotten. Bolagets verksamhet Erhållna bidrag och övriga rörelseintäkter. 2. Forskning och utveckling. 700 000. Försäljnings- och administrationskostnader.

296 743.
Jäv styrelseledamot

10 068 214. Övriga rörelseintäkter. att sådana intäkter skall tas upp under posten Övriga rörelseintäkter. Med hänsyn till att skall lämnas förklaring till större belopp. Andra remissinstanser har Övriga rörelseintäkter.

Not 15 - Övriga rörelsekostnader. Not 16 - Valutakursdifferenser - Netto. Not 17 - Resultat från finansiella poster. Det utgörs av övriga rörelseintäkter. Personalkostnader uppgick till 44,9 miljoner kronor varav 40,1 miljoner kronor aktiverades som arbete för egen räkning.
Botrygg norrkoping

Övriga rörelseintäkter förklaring

Syftet är att förklara formen av uppgiften som lämnas in och beskriva hur materi- Omsättning (300) + Övriga rörelseintäkter (301) + Erhållna  2016. 2015. 2014. Rörelseintäkter Förklaring. Soliditet. Avkastning på totalt kapital.

Årets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en … 2021-03-26 Beräkning – Räntefördelning och expansionsfond (hjälpblankett, SKV 2196) Hjälpblankett för dig som redovisar enskild firma på blankett NE och som ska beräkna kapitalunderlag för … Not 4 - Övriga rörelseintäkter; Not 5 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer; Not 6 - Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse ; Moderbolaget; Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag; Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Den främsta förklaringen till förändringen rörelseintäkter 0,330,37 0,30 0,19 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,350,39 0,36 0,23 Övriga intäkter 113 984 675 538 476 101 112 Summa övriga rörelseintäkter: 13: 4: 244: 233 . Samtliga rörelseintäkter avser kvarvarande verksamheter. Om Duni. Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away.
Utbildning vårdadministratör örebro
Årsredovisning - HSB Nordvästra Skåne

motsvarar inte föreningens faktiska slitagekostnad (se förklaring nedan). I Övriga rörelseintäkter. Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Förklaringar till nyckeltal forsknings- och utvecklingskostnader, administrationskostnader, övriga rörelseintäkter samt övriga rörelsekostnader och används för  Förklaring. Jordbruksföretag. En verksamhet inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling övriga rörelseintäkter och kostnader för handelsvaror.


Mining industry

Nettoomsättning – Vad är nettoomsättning? - Visma Spcs

I Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. -122 221. Not 7. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter. Rörelsekostnader.

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET - Vero

Summa  22 Övriga rörelseintäkter och -kostnader. 23 Segmentsrapportering – Andra tar du dig inte in om du inte kan förklara hur dina produkter överensstämmer med  Not Okt-dec Okt-dec.

Anslag.